10.000km Auto

10,00

Compenseer je CO2 uitstoot van het rijden van 10.000 kilometers.

10.000km Auto

10,00

Een Nederlandse personenauto legde in 2017 gemiddeld 13 duizend kilometer af. Dat is een daling van 1,6 procent ten opzichte van 2016. Het gemiddeld aantal kilometer dat werd gereden door een auto van de zaak nam licht af, met 0,5 procent. Particulieren reden 2 procent minder dan vorig jaar. Doordat er meer personenauto’s bijkwamen, nam de totale afstand die door Nederlandse auto’s werd gereden toch toe. In 2017 legden ze samen 119,1 miljard kilometer af, waarvan 14 procent in het buitenland. (bron: CBS).

Niet al je CO2 uitstoot is te vermijden. Bomen zijn een goed middel om deze CO2 uitstoot te compenseren. Bomen halen CO2 uit de lucht en zetten die om in zuurstof en biomassa, zoals hout, blad en wortels. De zuurstof geven ze af aan de lucht. (bron: Milieu Centraal).

Zelf bomen planten is niet altijd een optie. Daarom regelen wij graag de CO2 compensatie voor jou. Je krijgt als bewijs hiervoor een genummerd certificaat op naam met het bedrag dat je hebt gecompenseerd.

Stichting Voedselbos te Glimmen houdt in een periodieke rapportage bij hoeveel CO2 compensatie wij ontvangen ten op zichte van het aantal bomen dat wordt geplant op de lokale projecten. Wil je deze ontvangen mail dan naar contact@voedselbosglimmen.nl