Wat is een voedselbos?

Een voedselbos combineert landbouw met natuur. Het is een door mensen ontworpen systeem, gericht op voedselproductie en gedomineerd door meerjarige, houtige soorten. Het benut de ecologische principes van een natuurlijk bos. Dat wil zeggen: zichzelf instandhoudend, zorgt zelf voor bodemvruchtbaarheid en heeft een natuurlijke plaagbestrijding. Een voedselbos functioneert zonder externe inputs zoals mest, gewasbescherming en machines. Je kunt het omschrijven als een post-climax bos.

Het Voedselbos te Glimmen is tevens gebaseerd op de principes van de permacultuur: zorg voor de aarde, zorg voor mensen en het delen van overvloed. Gezamenlijk creëren wij op deze prachtige plek de voorwaarden voor een overvloedige oogst aan vruchten, noten, zaden, bloemen, blad, stengels en wortels. Naast duurzame voedselproductie is het Voedselbos te Glimmen een plek van inspiratie en verbinding voor iedereen die openstaat voor de natuur als leermeester.

Wij zien kleinschalige activiteiten voor ons zoals rondleidingen, proeverijen en plant-pluk-geniet dagen. Met ons project willen wij een omslag maken van economisch-winst denken naar ecologisch-verbindingsdenken.

Het ontwerp