BIODIVERSITEIT

De aarde is een planeet waar de natuur en de mens in harmonie samen leeft. Door groeiende uitstoot van broeikasgassen is de hoeveelheid CO2 in de lucht veel te hoog en dit zorgt voor de opwarming van de aarde. In een voedselbos is biodiversiteit essentieel. Biodiversiteit is een graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem, biotoop of een gehele planeet. Biodiversiteit zorgt voor voedsel, schoon water, medicijnen, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Op de aarde zullen dier- en plantsoorten beschermd moeten worden om dit alles in stand te houden. De stichting heeft dus als doel om de leefwereld van de mens en dier te verbeteren.

DUURZAME VOEDSELPRODUCTIE

Het Voedselbos te Glimmen streeft naar een duurzame voedselproductie. In het voedselbos vindt geen uitputting van de grond plaats. In het voedselbos moet de voedselproductie niet uitputten, maar iets toevoegen. Het voedselbos is zo ingericht dat het veerkrachtig is. Dit betekent dat het blijft bestaan ook tijdens veranderende weersomstandigheden. Zo is het voedselbos zelfvoorzienend.

DUURZAME SAMENLEVING

Het Voedselbos te Glimmen heeft als doel om de samenleving te verduurzamen. Het Voedselbos te Glimmen moet een inspiratiebron zijn voor de mens. Dit betekent evenwicht creëren tussen ecologische, economische en sociale belangen op de wereld. Door de mens inzicht te verschaffen over duurzaamheid en ecologische systemen op aarde, wil het Voedselbos te Glimmen een stap zetten richting een duurzame samenleving.

VOEDSELBOS TE GLIMMEN

VOEDSEL, NATUUR EN INSPIRATIE AAN DE DRENTSCHE AA