Onze stichting

Op deze pagina is alle informatie over de stichting Voedselbos te Glimmen te vinden, zoals de samenstelling van het bestuur, het betekenisplan, de kwartaalrapportages en de jaarverslagen.

Het doel van de stichting is door middel van een voedselbos met een bedrijfsruimte een zodanige ecologische, economische en sociale waarde te creëren dat het Voedselbos te Glimmen bij zal dragen aan een toenemende biodiversiteit, een duurzame voedselproductie en een duurzame samenleving op lokaal en regionaal niveau.

De tweelingzussen Marlies en Madeleine Duran zijn initiatiefnemers die de 3 ha grond aankochten. In april 2018 richtten zij samen met Wout Veldstra Stichting Voedselbos te Glimmen op, waarin zij het bestuur vormen. Op 1 november 2021 is toegetreden Irmi Klijntunte. Christel Sieling is op dit moment kandidaat-bestuurslid. Sinds 2022 is er een Raad van Advies  en een Comité van Aanbeveling en is de grond overgedragen aan de stichting.

Met een bevlogen groep van zo’n 40 vrijwilligers ontwikkelen zij Voedselbos te Glimmen: een kennis- en inspiratiecentrum voor voedselbossen in Noord-Nederland. In het Betekenisplan staat de ecologische, sociale en economische waarde beschreven die aan de regio wordt toegevoegd. Het Jaarbeeld doet verslag hiervan.

 

Betekenisplan Voedselbos te Glimmen Jaarbeeld 2022 Voedselbos te Glimmen

Het Team

BESTUUR

Marlies Duran: voorzitter, initiatiefnemer en tuin- en landschapsontwerper;

Wout Veldstra: penningmeester en voorzitter Stichting Steenbreek; voormalig stadsecoloog Gemeente Groningen;

Madeleine Duran: secretaris, initiatiefnemer, organizer en ZZP coach;

Irmi Klijntunte: lid, kinder- en jeugdpsychiater en heart-math coach, -therapeut, -opleider. Christel Sieling: lid, innovatieve ondernemer.

RAAD VAN ADVIES

Ad Geerts:  voormalig directeur Rabobank en lid Raad van Toezicht Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland HANNN;

Geert Sanders: sociaal en organisatiepsycholoog, em. hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen en Nijenrode Business University; voormalig voorz. SER Noord Nederland en Lentis; 

 

 

COMITE VAN AANBEVELING

Eduard Klasen, em. hoogleraar en voormalig lid Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum, voorz. HANNN en voorz. Raad van Toezicht Wilhelmina Ziekenhuis Assen, adviseur UMCG;

Riksta Zwart: directeur/bestuurder Waterbedrijf Groningen en voorzitter Koninklijk Nederlands Waternetwerk.

 

Rapportages en jaarverslagen

Postadres Tuindorpweg 37 9753 JB  HAREN Bezoekadres Meentweg 22a 9756 TB  GLIMMEN Telefoon 06-33 763 463

Kvk 71550437  RSIN 858759226 • ANBI per 1 januari 2021 • IBAN NL87 TRIO 0379 3455 87

Beloningsbeleid: het bestuur werkt onbezoldigd.

 

Neem contact met ons op    Samenwerkingen & Pers

    Lees hier meer