Voedselbosstarters

Gebruik maken van kennis en ervaring over het voedselbos ontwerp en opbouw.  

Starters pakketten

Vrienden

Bijdragen aan het ontstaan van een lokaal voedselbos voor toekomstige generaties.

Vrienden pakketten

Partners

Vorm en inhoud geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in de regio.

Partner pakketten